Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej p.n. Spółdzielnia Lekarzy Specjalistów w Bytomiu

Adres
ul. 3 Maja 62
Zabrze
Nr telefonu