Praktyka Stomatologiczna Joanna Kortyka – Mańkowska

Adres
ul. Jana i Andrzeja Śniadeckich 4/6, Zabrze
Nr telefonu