Zabrze przestrzenią rozwoju

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Zabrze jest organem samorządowym zabrzańskiej młodzieży. W jej skład wchodzą uczniowie szkół ponadpodstawowych z Zabrza. Kadencja rady trwa dwa lata. Podstawową działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze jest działalność doradcza przy Radzie Miasta Zabrze oraz praca społeczna na rzecz młodzieży zamieszkałej w Zabrzu.
Zaangażowanie w tego typu działalność to szansa na to, aby mieć realny wpływ na życie miasta. Młodzi radni mają możliwość wyrażania swoich opinii i inicjowania działań, które mogą poprawić życie młodych mieszkańców.

Adres korespondencyjny:
Młodzieżowa Rada Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel: (32) 373 34 40

Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta:
Marek Matlok, marek.matlok@mrm.miastozabrze.pl


Skład Młodzieżowej Rady Miasta Kadencji 2023-2025

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta:

 • Vanessa Braun

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta:

 • Remigiusz Haber
 • Filip Korzeniowski
 • Maja Łepkowska 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta:

 • Marek Dziubek
 • Emilia Bałazy 
 • Paweł Baryła
 • Paweł Beauvale
 • Matylda Borkowska 
 • Oliwia Borkowska 
 • Tomasz Dudziński
 • Aniela Fic
 • Emilia Hańderek 
 • Hanna Hoffmann 
 • Daniel Jabłoński 
 • Alicja Misinkiewicz
 • Emilia Mitak
 • Michał Ogaza 
 • Olivier Piejko          
 • Kamil Pietrzak
 • Piotr Piguła
 • Mateusz Pochopień
 • Kajetan Tyczyński 
 • Oliwia Uliczka
 • Emilia Wardak
 • Szymon Wiącek
 • Bryan Wyspiański.

Uchwała nr LXVII/916/23 Rady Miasta Zabrze z 15 maja 2023 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Zabrze.

Miasto