Zabrze przestrzenią rozwoju

Rada Gospodarcza

ZARZĄDZENIE NR 977/ZCRP/2022 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze oraz określenia zasad i trybu jej działania

Powołanie Rady Gospodarczej jest odpowiedzią prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik na prośbę grupy zabrzańskich przedsiębiorców o reaktywowanie Rady Gospodarczej. Głównym Celem Rady jest budowanie w naszym mieście silnego środowiska gospodarczego poprzez sieciowanie firm, tworzenie relacji biznesowych, wymianę doświadczeń i kontaktów oraz promowanie zabrzańskich Przedsiębiorców w regionie, w kraju i za granicą.

Realizacja celu będzie możliwa dzięki współpracy i wymianie informacji podczas otwartych spotkań, organizowanych dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

Dokumenty do pobrania

Miasto