Zabrze przestrzenią rozwoju

„Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką”.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką”.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
03.04.2024 r.

Całkowita wartość projektu:
4.188.580,00 zł

W tym wartość dotacji celowej:
4.188.580,00 zł

Wartość inwestycji :
5.303.960,00 zł

Okres realizacji projektu:

I kwartał 2024 r. – IV kwartał 2024 r.

Opis przedsięwzięcia :

Projekt pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką”.

Projekt obejmuje rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. Obiekt przystosowany jest do użytkowania przez pojazdy drogowe, pieszych i rowerzystów, osoby niepełnosprawne w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W ramach zadania projektuje się również budowę kanału technologicznego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna).

Całość inwestycji zostanie zakończona w 2025 r.

Miasto