Zabrze przestrzenią rozwoju

Remonty zasobów komunalnych zamieszkałych i przeznaczonych dla społeczności romskiej

W 2024 roku Miasto Zabrze w ramach realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, realizowało będzie zadanie remontowe pn. „Remonty zasobów komunalnych zamieszkałych i przeznaczonych dla społeczności romskiej”.

Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 376.840,33 zł, natomiast wysokość planowanej dotacji celowej z budżetu państwa to 301.544,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną prace remontowe na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Buchenwaldczyków 5, ul. Buchenwaldczyków 22, ul. Buchenwaldczyków 24, ul. Henryka Sienkiewicza 24 w Zabrzu (w zakresie m.in.: wymiana instalacji elektrycznych na dwóch klatkach schodowych wraz z poprowadzeniem nowego zasilania 3-fazowego do każdego lokalu mieszkalnego, remont jednej klatki schodowej wraz z naprawą tynków ścian i sufitów, malowaniem, remontem schodów oraz wymianą stolarki okiennej, remonty w trzech lokalach mieszkalnych).

Celem zadania ma być poprawa warunków bytowych rodzin romskich, stanów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz poprawa standardu życia rodzin romskich.

Miasto