Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Floriana 24/6 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Św. Floriana 24 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 6) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2024-2025 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Floriana 24/6 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 202.101,42 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to 161.681,13 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany zostanie remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto