Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Górnośląskiej 8/2, ul. Nowodworskiej 13/3, ul. Henryka Sienkiewicza 24-24 of./12 oraz ul. Staromiejskiej 45/9 w Zabrzu

Remont części budynków mieszkalnych, w wyniku których zmodernizowane zostaną 4 lokale mieszkalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy:

  • ul. Górnośląska 8/2, Zabrze
  • ul. Nowodworska 13/3, Zabrze
  • ul. Henryka Sienkiewicza 24-24 of./12, Zabrze
  • ul. Staromiejska 45/9, Zabrze

W latach 2024-2025 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ul. Górnośląskiej 8/2, ul. Nowodworskiej 13/3, ul. Henryka Sienkiewicza 24-24 of./12 oraz ul. Staromiejskiej 45/9 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 456.504,39 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to 365.203,51  zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostaną remonty (modernizacje) 4 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto