Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Buchenwaldczyków 2/8, ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2/3, ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2/12 oraz ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 24/5 w Zabrzu

Remont części budynków mieszkalnych, w wyniku których zmodernizowane zostaną 4 lokale mieszkalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy:

  • ul. Buchenwaldczyków 2/8, Zabrze
  • ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2/3, Zabrze
  • ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2/12, Zabrze
  • ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 24/5, Zabrze

W latach 2024-2025 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ul. Buchenwaldczyków 2/8, ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2/3, ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2/12 oraz ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 24/5 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 470.555,78 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to   376.444,62  zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostaną remonty (modernizacje) 4 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto