Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokali mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 163A/3, ul. Ks. Edwarda Mendego 10/3, ul. Tomasza Nocznickiego 2/2, ul. Ks. dr Emila Szramka 12/7 oraz ul. Stefana Żeromskiego 37/3 w Zabrzu

Remont części budynków mieszkalnych, w wyniku których zmodernizowanych zostanie 5 lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy:

  • ul. 11 Listopada 163A/3, Zabrze
  • ul. Ks. Edwarda Mendego 10/3, Zabrze
  • ul. Tomasza Nocznickiego 2/2 , Zabrze
  • ul. Ks. dr Emila Szramka 12/7, Zabrze
  • ul. Stefana Żeromskiego 37/3, Zabrze

W latach 2024-2025 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 163A/3, ul. Ks. Edwarda Mendego 10/3, ul. Tomasza Nocznickiego 2/2, ul. Ks. dr Emila Szramka 12/7 oraz ul. Stefana Żeromskiego 37/3 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 485.547,82 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to   388.438,25  zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostaną remonty (modernizacje) 5 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto