Synergia - Pracownia Ciała i Umysłu, ul Stalmacha 7