System Zarządzania Jakością – 2018 r.

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w latach 2016 – 2018 został dostosowany do wymogów nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Główne zmiany w Systemie Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu to wdrożenie zarządzania ryzykiem i szansami oraz monitorowanie realizacji osiągania celów w ramach funkcjonującej kontroli zarządczej w Mieście Zabrze zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Dla Mieszkańców