System Zarządzania Jakością – 2020 r.

W dniach 26-30.06.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu został przeprowadzony II Audyt Nadzoru, oceniający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim pod kątem stałego spełniania wymagań określonych w normie PN-EN ISO 9001:2015-10.

Badanie audytowe przeprowadzono m.in. w Biurze Audytu, Biurze Kontroli, Wydziale Realizacji Projektów, Wydziale Oświaty, Wydziale Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu, Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po  pozytywnym zakończeniu postępowania w dniu 21.09.2020 r. podczas sesji Rada Miasta Zabrze audytor wiodący z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A przedstawił wyniki audytu z uwzględnieniem mocnych stron organizacji, rozwiązań unikatowych, charakterystycznych dla organizacji i szczególnych rozwiązań dla klienta wraz z  porównaniem osiągniętych rozwiązań na przestrzeni audytu certyfikacyjnego i pozostałych audytów nadzoru.

Docenione zostało m.in. nieustające zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w działania pro – jakościowe, ukierunkowane na klienta zewnętrznego, szybkie reagowanie na potrzeby mieszkańców z jednoczesnym wyznaczaniem priorytetów ich realizacji, skuteczną i konsekwentną realizację Strategii Miasta Zabrza, dużą ilość realizowanych projektów, na które Urząd pozyskuje dofinansowania i których realizację skutecznie nadzoruje, dbałość o kompetencje pracowników wynikająca z analizy ocen pracowniczych, efektywne planowanie procesu szkoleń, czego dowodem są wysokie kompetencje pracowników co przekłada się na znikomą ilość wpływających skarg zasadnych na pracę urzędu, skuteczność w zarządzaniu placówkami oświatowymi Miasta Zabrze w stanie kryzysu – COVID -19, profesjonalne podejście procesowe do pomocy przedsiębiorcom małym i średnim działającym lub zamierzającym otworzyć działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrza, ciekawe inicjatywy dotyczące budowania społeczeństwa informatycznego oraz dbałość o efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych w Urzędzie.

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w latach 2016 – 2018 został dostosowany do wymogów nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Główne zmiany w Systemie Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu to wdrożenie zarządzania ryzykiem i szansami oraz monitorowanie realizacji osiągania celów w ramach funkcjonującej kontroli zarządczej w Mieście Zabrze zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Dla Mieszkańców