Dekada Certyfikowanego Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

12 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał już po raz czwarty certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 w zakresie wykonywania przez Urząd Miejski w Zabrzu zadań z zakresu administracji publicznej na okres kolejnych trzech lat, tj. do 11 lipca 2021 roku.

Od 10 lat zabrzański magistrat systematycznie rozwija system zarządzania jakością, w którym koncepcje i działania są zorientowane na jakość w każdym procesie, odpowiadając tym samym międzynarodowym normom. Wprowadzono praktyczne rozwiązania dla zapewnienia efektywności obsługi klientów poprzez wykorzystanie nowych technologii i metod zarządzania, a wychodząc poza standardy powszechnie obowiązujące w administracji publicznej, zastosowano procesowe podejście do obsługi klienta.

W czerwcu 2018 roku system zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu został zweryfikowany w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015 przez audytorów akredytowanej jednostki certyfikującej Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Docenione zostały:

MOCNE STRONY ORGANIZACJI

1. Zaangażowanie w propagowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.
2. Znajomość i rozumienie zasad zarządzania jakością przez pracowników Urzędu.
3. Konsekwentne wprowadzenie udoskonaleń w zakresie obsługi klientów.
4. Koherentna realizacja celów określonych w dokumentach strategicznych Miasta i Urzędu dzięki integracji systemu zarządzania jakością z modelem systemu kontroli zarządczej.
5. Dynamiczne działania na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

ROZWIĄZANIA UNIKATOWE LUB CHARAKTERYSTYCZNE DLA ORGANIZACJI I SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA DLA KLIENTA

1. Cykl standardów HR dedykowany dla całej administracji samorządowej w Zabrzu.
2. Wdrożenie narzędzia informatycznego „System Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem”.
3. Zintegrowany system Zarządzania Jakością ISO 9001 z modelem kontroli zarządczej jako narzędzia operacjonalizujące Strategię Rozwoju Miasta w Urzędzie.
4. System zarządzania i dzielenia się wiedzą.
5. Procesowe podejście do klienta zorientowane na łączenie celów organizacji z potrzebami klienta.
6. Kompleksowy system obsługi przedsiębiorców.
7. Integracja otoczenia biznesowego wokół inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.

Wyniki czwartej certyfikacji i szczególne aspekty jakości zarządzania w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały przedstawione na sesji Rady Miasta, która odbyła się 15 października 2018 r. przez prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. dr. Michała Pachowskiego.

Dla Mieszkańców