Realizacja projektów

Mieszkańcy w głosowaniu wskazali do realizacji następujące projekty:
(po kliknięciu na projekt wyświetli się informacja o realizacji)

Dzielnice “duże”

Projekt 1 P0095 Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna. Etap I

Projekt 2 P0113 ROD Webera i ROD Biała Róża – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych

Projekt 3 P0097 Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – strefa aktywnego wypoczynku

Projekt 4 P0129 ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenie na Mikulczycach – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych

Projekt 5 P0123 Aktywni razem – zabawowo, sportowo, na nowo

Projekt 6 P0096 Przyjazna ulica Skłodowskiej-Curie

Projekt 7 P0136 Siłownia “pod chmurką” obok Gimnazjum nr 20

Projekt 8 P0065 Budowa pomieszczeń sanitarno-szatniowych i instalacja defibrylatora zewnętrznego przy ogólnodostępnym boisku piłkarskim na terenie Gimnazjum nr 29

Projekt 9 P0042 Remont szatni i łazienek w budynku klubowym MKS Zaborze Zabrze

Projekt 10 P0017 Biblioteka miejscem spotkań – stworzenie innowacyjnej przestrzeni przyjaznej rodzinie

Projekt 11 P0027 Modernizacja placów zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia atestowane

Projekt 12 P0135 Montaż ławek i poprawa estetyki przystanku Biskupice Kościół

Dzielnice “małe”

Projekt 13 P0128 ROD Wiśnia, ROD 1000-lecia i ROD Ratownik – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych

Projekt 14 P0111 Siłownie “pod chmurką” dla dzielnic Zaborze Południe, Makoszowy i Pawłów

Projekt 15 P0107 Pawilon sportowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu.

Projekt 16 P0104 Parking samochodowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu

Projekt 17 P0011 Orlik w Maciejowie – budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów

Projekt 18 P0078 Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7-9

Dla Mieszkańców