Realizacja projektów

Mieszkańcy w głosowaniu wskazali do realizacji następujące projekty:
(po kliknięciu na projekt wyświetli się informacja o realizacji)

Projekt 1 P0076 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 29 w Zabrzu

Projekt 2 P0019 Boisko sportowe SP – 7

Projekt 3 P0045 Park Zabaw “Wesoła Helenka”

Projekt 4 P0074 Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego

Projekt 5 P0100 Uroczysko Leśne – Park przy Matejki i Czołgistów. Projekt rewitalizacji Parku Leśnego im.Powstańców Śląskich.

Projekt 6 P0119 Przygotowanie i modernizacja toalet oraz wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu

Projekt 7 P0075 Odblokuj Osiedle Kotarbińskiego

Projekt 8 P0073 Bezpieczna droga do Szkoły nr 25

Projekt 9 P0109 Promenada Rokitnicka-Deptak

Projekt 10 P0020 Utwardzenie terenu stanowiącego dojścia do szkoły i osiedla od ulicy Pokoju

Projekt 11 P0038 Siłownia pod chmurką

Projekt 12 P0007 Boisko treningowe do piłki nożnej z oświetleniem

Projekt 13 P0096 Oświetlenie chodnika prowadzącego z ulicy Banachiewicza na ulicę Heweliusza przy Przedszkolu nr 36

Dodatkowe dwa projekty skierowane do realizacji przez Prezydenta Miasta z uwagi na najwyższą frekwencję w dzielnicach

Projekt 14 P0044 Rewitalizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach

Projekt 15 P0105 Zamontowanie oświetlenia na ulicy Młodego Górnika i Pod Borem w Zabrzu

Dla Mieszkańców