Zabrze przestrzenią rozwoju

P0058

Modernizacja szatni oraz toalet i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów

Przedmiotem projektu jest modernizacja I szatni i węzła sanitarnego w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0058.
Liczba głosów: 105.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
155 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
155 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zandka — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Cmentarna 7

Informacje uściślające lokalizację:
Budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka. Z Sali gimnastycznej będą korzystać dzieci z przedszkola nr 2, uczniowie szkoły podstawowej nr 2, osoby, instytucje, zespoły sportowe chętne do wynajęcia Sali w godzinach popołudniowych oraz mieszkańcy dzielnicy w ramach spotkań z władzami Miasta, przedstawicielami Rady Miasta, Rady Dzielnicy, a także imprez lokalnych (festyn, biesiada, itp.).

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy; dzieci szkolne, przedszkolne – 300; młodzież – 200; dorośli- 150.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Część budynku została wyremontowana(hol i sala do ćwiczeń) ze środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego w roku 2018. Modernizacja szatni i węzła sanitarnego wraz z utworzeniem toalety dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów zapewni odpowiednie warunki sanitarne wszystkim uczestnikom imprez, zajęć, korzystającym z obiektu. Placówka posiada gotowy projekt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Integracja społeczności lokalnej,
— Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
— Rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców