P0001

Boisko do siatkówki plażowej w Mikulczycach ― 3 etap modernizacji parku

Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytków przy nowo wybudowanym boisku piłkarskim. Powstałoby boisko do siatkówki z nawierzchnią z piasku o wymiarach 16×8 metrów, nowe alejki, ławki i kosze na śmieci.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0001.
Liczba głosów: 96.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
60 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park przy ul. Gabrieli Zapolskiej

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Działki: 3970/38 oraz 4709/38

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu obok boiska piłkarskiego oraz uzupełnienie przestrzeni publicznej aby była przystępna i atrakcyjna dla mieszkańców. Powstałoby pierwsze w dzielnicy boisko do siatkówki plażowej. Realizując tę inwestycję przyczynimy się (do) stworzenia miejsca, które będzie doskonałą alternatywą do spędzania wolnego czasu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody 80 – 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest odnowienie i urozmaicenie przestrzeni publicznej w osiedlowym parku przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Przewiduje się budowę boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16×8 metrów ze strefą buforową ok. 2 metry wokół, do tego nowe alejki doprowadzające z nawierzchnią mineralną, ogrodzenie z siatki (1-1,5 m wysokie) z trzema furtkami, ławki i kosze na śmieci oraz stojak na rowery i tablica z regulaminem.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców