Zabrze przestrzenią rozwoju

Mężowie zaufania

Wniosek do wypłaty wraz z zaświadczeniem należy złożyć w w pokoju 318, III piętro budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (Wydział Administracyjno-Techniczny).


Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.  

Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania zgodnie z art. 75 § 5 Kodeksu wyborczego

Uchwała nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania | Uchwały PKW w wyborach samorządowych w 2024 r. (wybory.gov.pl)

Dla Mieszkańców