e-deklaracje

ePUAP- Katalog spraw – Inne podziały spraw – Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

E-deklarację można przesłać przez ePUAP, pod warunkiem posiadania tzw. profilu zaufanego, który służy do potwierdzania tożsamości klienta urzędu.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

  1. Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl.
  2. Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
  3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Miejskiego w Zabrzu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Po zalogowaniu się i wybraniu z Katalogu spraw usługi pn. „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który od dnia 31.12.2015 r. można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, w Sali Obsługi Klienta (ul. Wolności 286) lub w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Powstańców Śląskich 3), a następnie wysłać do urzędu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 500 megabajtów.
Istnieje możliwość powiązania kont na platformie SEKAP i ePUAP co znacznie skraca czas uwierzytelniania wniosków za pomocą profilu zaufanego na platformie SEKAP. Korzystanie ze skrzynki kontaktowej umożliwia kontakt z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.
Informacje i instrukcja platformy ePUAP znajdują się na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców