Podatki

PIT

Dochody miasta Zabrze pochodzą z różnych źródeł. Jednym z ważniejszych — w 2018 roku ma dać 204 mln zł czyli 22,5% wpływów do budżetu — jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przełożenie jest proste: im więcej osób rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu, tym bardziej Zabrze może zmieniać się na lepsze.

Z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych finansowane są wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem miasta: ulice, parki, komunikacja miejska, tereny rekreacyjne i sportowe, wiele wydarzeń kulturalnych.

Sprawdź, jaka jest relacja między osiąganymi przez Ciebie dochodami z umowy o pracę i wpływami miasta z udziału z PIT-u od Ciebie i na jakie sprawy są one przeznaczane.

Jak rozpocząć płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w Zabrzu?

To proste. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym za 2017 rok, który należy złożyć do końca kwietnia 2018 roku wskażesz jako miejsce zamieszkania Zabrze i wskażesz jako Urząd Skarbowy w Zabrzu jako ten, do którego adresowane jest zeznanie. Podaj również swojemu płatnikowi (pracodawcy) informację, że właściwym dla Ciebie jest Urząd Skarbowy w Zabrzu.

Zamieszkuję w Zabrzu bo tu kupiłem mieszkanie ale zameldowany jestem poza Zabrzem i w moim zeznaniu dotychczas deklarowałem tamtejszy Urząd Skarbowy jako właściwy. Czy miasto Zabrze otrzyma ode mnie udział w podatku dochodowym?

Nie. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) liczy się miejsce zamieszkania. Zatem właściwym powinien być w Twoim przypadku Urząd Skarbowy w Zabrzu. Składając PIT – wpisz jako właściwy Urząd Skarbowy w Zabrzu.

Mieszkam w Zabrzu i już złożyłem deklarację podatku dochodowego za 2017 rok i wpisałem inny niż zabrzański urząd skarbowy. Co teraz?

Jeśli w myśl przepisów podatkowych właściwym dla Ciebie urzędem skarbowym będzie Urząd Skarbowy w Zabrzu, powinieneś złożyć korektę zeznania podatkowego ze wskazanym odpowiednim urzędem skarbowym.

Jak należy rozumieć pojęcie miejsce zamieszkania z punktu widzenia przepisów podatkowych?

Jako miejsce zamieszkania podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych traktuje się miejsce będące centrum jego interesów życiowych – osobistych (czyli relacje rodzinne, towarzyskie, działalność w organizacjach społecznych czy politycznych) i gospodarczych (czyli miejsce osiągania dochodów z tytułu umowy o pracę – pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce lokalizacji majątku). Podatnik sam deklaruje, gdzie znajduje się owo centrum jego interesów życiowych.

Nie tylko miasto Zabrze jako jednostka samorządu terytorialnego podejmuje lokalne działania, z których efektów możesz korzystać. Lokalnie działa również wiele organizacji pozarządowych. Zajmują się one wieloma sprawami, które są ważne dla lokalnej społeczności: sport, edukacja, wspieranie badań naukowych, medycyna, ochrona środowiska, wspieranie aktywności najmłodszych dzieci czy seniorów. Raz do roku masz możliwość wsparcia organizacji tego typu – organizacji pożytku publicznego (OPP). W dodatku Twojej dobroczynności nie odczujesz we własnym portfelu! Skorzystaj z szansy. Wesprzyj zabrzańskie organizacje pożytku publicznego wartością 1% swojego podatku.

Komu mogę przekazać 1% swojego podatku?

W Zabrzu zarejestrowano 37 organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku. Pełną listę wszystkich organizacji pożytku publicznego prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Lista zabrzańskich OPP znajduje się w pliku poniżej.

Na jakie sprawy zostanie wydany mój 1% podatku przekazany OPP?

Otrzymane środki OPP wydadzą na działania realizujące ich cele statutowe. Jak wydają pieniądze OPP możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Co się stanie z 1% mojego podatku jeśli nie wskażę OPP?

Jeśli nie zadeklarujesz, której OPP przekazać 1% podatku, wówczas środki te trafią do Skarbu Państwa.

Widzę, że 1% mojego podatku nie stanowi dużej kwoty. Czy w ogóle warto się tą kwotą zajmować?

Warto. Mimo, że wpłaty od pojedynczych osób mogą nie być bardzo znaczącymi kwotami, to jednak suma wpłat od wielu osób dać może duże kwoty, które posłużą realizacji wielu ważnych społecznie zadań.

Jak przekazać 1% podatku OPP?

Pod koniec formularza deklaracji podatkowej znajdują się pola, gdzie można określić której OPP chcesz przekazać 1% podatku. Uważnie wpisz numer KRS.

Czy OPP, której przekażę 1% podatku, będzie znała moje dane?

To zależy od Ciebie. W formularzu jest pole, którego zaznaczenie spowoduje, że OPP pozna Twoje dane — pole „Wyrażam zgodę” w części „Informacje uzupełniające”.

Za mnie podatek dochodowy rozlicza zakład emerytalny ponieważ jestem emerytem (rencistą). Jak mogę wesprzeć OPP?

W takiej sytuacji możesz zrobić — wg swojego wyboru:

  1. Samemu wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i złożyć go w Urzędzie Skarbowym. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że można skorzystać z ulg podatkowych (na przykład ulgi rehabilitacyjnej).
  2. Złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (druk PIO-OP).

Powyższe można złożyć nie tylko w formie dokumentu papierowego ale również w formie e-Deklaracji.

Dodatkowe informacje
Informacja na temat OPP w dziale Aktualności
Informacja Krajowej Administracji Skarbowej na temat zasad przekazywania 1% podatku na rzecz OPP
Wyszukiwarka sprawozdań OPP prowadzona przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego prowadzona przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dla Mieszkańców