Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego,na działkach nr 135/3, 144/3 obręb 0006 Mikulczyce.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców