Zawiadomienie stron o postępowaniu “Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców