Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu Dz 560mm PE 100RC w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu Dz 560mm PE 100RC w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej”. Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 18 czerwca 2020r. do 2 lipca 2020r.

Dla Mieszkańców