Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla pn.: „Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Nr 3 w Zabrzu Makoszowy” – (miejsce realizacji: dz. 2219/96 – ul. Makoszowska


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Nr 3 w Zabrzu Makoszowy” – (miejsce realizacji: dz. 2219/96 – ul. Makoszowska 6 w Zabrzu). Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 18 czerwca 2020r. do 2 lipca 2020r.

Dla Mieszkańców