Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego(…) – „Uruchomienie linii produkcyjnej przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22a”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie linii produkcyjnej przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22a” – (działki numer: 4074/79, 4076/76). Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 29 stycznia 2020r. do 12 lutego 2020r.

Dla Mieszkańców