„Przetwarzanie złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. nr 351/5)”-10.12.19r.

dotyczy: przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. nr 351/5) – WE.6220.1.18.2019: – Pismo do RDOŚ w Katowicach i do Wód Polskich w Gliwicach o opinię odnośnie realizacji planowanego przedsięwzięcia (…) – 10.12.2019r. – Pismo do Marszałka i do PPIS w Gliwicach (…) –10.12.2019r. Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 11 grudnia 2019r. do 27 grudnia 2019r.

Dla Mieszkańców