Postanowienie sprostowujące omyłkę w decyzji środowiskowej dot. – Przebudowy obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 1: „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” .


Postanowienie sprostowujące omyłkę pisarską w Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze Nr OŚ/5-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej 23 kwietnia 2020r. dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 1: „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” . Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 29 maja 2020r. do 12 czerwca 2020r.

Dla Mieszkańców