Obwieszczenie dla stron postępowania – „„Przetwarzanie złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego (…)”-ul. Pyskowica 24a

30.01.2020r.-Obwieszczenie dla stron postępowania dot.postępowania w sprawie decyzji środowiskowej „Przetwarzanie złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a”


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrza dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn..: „Przetwarzanie złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. nr 351/5)” Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 30 stycznia 2020r. do 13 lutego 2020r.

Dla Mieszkańców