Obwieszczenie dla stron postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego na działkach nr 135/3, 144/3 obręb Mikulczyce.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców