Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji


Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska- informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców