Informacja Ministra Środowiska dotycząca prac obserwacyjno – pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska

Dla Mieszkańców