Informacja dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. nr 351/5). Informację podaje się do publicznej wiadomości w terminie 19.03.2020r.-02.04.2020r.

Dla Mieszkańców