Informacja dla stron postępowania dot przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, na działkach nr 135/3, 144/3, obręb Mikulczyce.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców