dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Nr 3 w Zabrzu Makoszowy” (dz. nr 2219/96)


dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Nr 3 w Zabrzu Makoszowy” – (miejsce realizacji: dz. 2219/96 – ul. Makoszowska 6 w Zabrzu): – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (…), – Wezwanie do uzupełnienia (…). Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 9 marca 2020r. do 23 marca 2020r.

Dla Mieszkańców