dot. wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”


dotyczy przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 1: „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” (dz. nr: 380/156, 690/156, 925/284, 433/178, 1226/70, 584/163, 382/16, 869/186, 774/4, 944/39 – obręb 0002 Biskupice /0008 Ruda gmina Zabrze): 1. Obwieszczenie Prezydent Miasta Zabrza o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) –(sygn. WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 9/2020), 2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrza dla stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) – (sygn. WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 10/2020).

Dla Mieszkańców