5.VI.2020r. dot. przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. 351/5)

Informacja dla stron postępowania w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 8 czerwiec 2020r. do 22 czerwca 2020r.

Dla Mieszkańców