5.V.2020r. – dot. przedsięwziecia pn.: „Budowa wodociągu Dz 560mm PE 100RC w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej”

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu Dz 560mm PE 100RC w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej”: (1) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (…); (2) Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (…); (3) Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (…); (4) Pismo do Wód Polskich o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (…).

Dla Mieszkańców