31.01.2020r. – Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego(…)- „Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” (dz. nr: 26/2, 28/1, 4/1, 47/1)

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 5: „Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” (dz. nr: 26/2, 28/1, 4/1, 47/1). Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 31 stycznia 2020r. do 14 lutego 2020r.

Dla Mieszkańców