27.II.2020r. dot. wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 5: „Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” (dz. nr: 26/2, 28/1, 4/1, 47/1)


dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 5: „Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” (dz. nr: 26/2, 28/1, 4/1, 47/1): 1. Ogłoszenie dla stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…), 2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrza o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…). Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 27 lutego 2020r. do 12 marca 2020r.

Dla Mieszkańców