22 VII.2020r. dot. wydanej decyzji środowiskowej dla „Budowy wodociągu Dz 560mm PE 100RC w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej”

dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu Dz 560mm PE 100RC w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej”:


(1) Ogłoszenie dla stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…),
(2) Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…)
Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 22 lipca do 5 sierpnia 2020r.

Dla Mieszkańców