16.VI.2020r. Obwieszczenie o wydanej Decyzji Nr OŚ/6-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz.146/3 (…)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrza o wydanej 16 czerwca 2020r. Decyzji Nr OŚ/6-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie działki 146/3, obręb 0006 Mikulczyce, Zabrze ul. Guido Henckela Donnersmarcka, województwo śląskie” Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 17 czerwca 2020r. do 1 lipca 2020r.

Dla Mieszkańców