16.07.2020r. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej -„Budowa zakładu produkcyjno-magazynowo-usługowego na działce nr 68/3 , obręb 0006 Mikulczyce przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z 16 lipca 2020r. dotyczące informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. : „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowo-usługowego na działce nr 68/3, obręb 0006 Mikulczyce przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka” .
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 16 lipca 2020r. do 30 lipca 2020r.

Dla Mieszkańców