12.02.2020r. – dot. planowanego przedsięwzięcia „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”

12.02.2020r. – dot. planowanego przedsięwzięcia „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” (dz. nr: 380/156, 690/156, 925/284, 433/178, 1226/70, 584/163, 382/16, 869/186, 774/4, 944/39 – obręb 0002 Biskupice /0008 Ruda gmina Zabrze).
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 1: „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” (dz. nr: 380/156, 690/156, 925/284, 433/178, 1226/70, 584/163, 382/16, 869/186, 774/4, 944/39 – obręb 0002 Biskupice /0008 Ruda gmina Zabrze). Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 12 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020r.

Dla Mieszkańców