05.V.2020r. – dot. przetwarzaniu złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. nr 351/5)

dot.: przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu złomu za pomocą rozdrabniarki złomu metalowego z systemem separowania materiałów żelaznych i nieżelaznych w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 24a (dz. nr 351/5) Pismo do złożenia wyjaśnień i uzupełnień zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, wykonanego w październiku 2019r. przez: mgr inż. Annę Szczecińską pod kierownictwem mgr inż. Anny Witkowskiej oraz jego uzupełnieniu z lutego 2020r. w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Śląskiego (sygn.: OS-OOS.7030.52.2019,OS-OOS.KW-00041/20). W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy strony postępowania winny skontaktować się z pracownikiem Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerem telefonu (32) 37-33-531 i ustalić sposób i termin udostępnienia dokumentacji.

Dla Mieszkańców