Rekreacja nad Bytomką – listopad 2017 r.

11.11.2017 r. – NORDIC WALKING Mikulczyce Stawy w rejonie
ul. Tarnopolskiej

11.11.2017 r. – RAJD ROWEROWY na Orliku w Maciejowie, zakończony ogniskiem.

12.11.2017 r. – RAJD ROWEROWY zakończony ogniskiem – Stawy Mikulczyce w rejonie ul. Tarnopolskiej.

18.11.2017 r. – NORDIC WALKING na terenach zrekultywowanych u zbiegu ulic Bytomskiej i Hagera.

25.11.2017 r. – NORDIC WALKING na Orliku w Maciejowie.

Dla Mieszkańców