Mapa akustyczna Miasta Zabrze

Zgodnie z wymogami  ustawy Prawo ochrony środowiska  na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, Miasto Zabrze w 2017 roku opracowało kolejną Mapę akustyczną Miasta Zabrze.

Mapa akustyczna w swoim zakresie objęła m.in. identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu (z rozbiciem na hałas drogowy, kolejowy, tramwajowy, przemysłowy), zestawienie wyników badań, identyfikację terenów zagrożonych hałasem, wnioski dotyczące działań ochrony przed hałasem.

Dla Mieszkańców