Tereny Inwestycyjne

Zabrze to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), zamieszkałe przez 182 145 mieszkańców(*), należy do grona pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego.

Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu.

W mieście działają znane i cenione, także poza granicami kraju ośrodki naukowe:

 • Centrum Chemii Polimerów PAN,
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z:
  • Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”,
  • Instytutem Protez Serca,
  • Pracowniami:
   • Pracownia Sztucznego Serca
   • Pracownia Biologicznej Zastawki Serca
   • Pracownia Biocybernetyki
   • Pracownia Biotechnologii
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca,
 • Wydziały dwóch śląskich uczelni:
  • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Politechniki Śląskiej.

Zabrze niegdyś postrzegane jako przemysłowe, obecnie staje się miastem usług i turystyki przemysłowej. Jego charakter określają dziś podziemne skanseny „Królowa Luiza” i „Guido”. Polska Organizacja Turystyczna w 2003 roku przyznała miastu certyfikat za turystyczny produkt roku p.n. „Zabrze – miastem turystyki przemysłowej”.

Szeroką ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną prezentują:

 • Filharmonia Zabrzańska,
 • Teatr Nowy,
 • Dom Muzyki i Tańca,
 • Multikino,
 • Muzeum Miejskie,
 • Miejski Ośrodek Kultury,
 • Muzeum Górnictwa Węglowego,
 • rozbudowana sieć bibliotek,
 • miejskie kino Roma,
 • samorządowa telewizja,
 • kluby sportowe:
  • Górnik Zabrze,
  • Gwarek,
  • Sparta,
  • Walka Makoszowy,
  • Pogoń Zabrze
 • Hala Widowiskowo-Sportowa,
 • Kąpielisko Leśne,
 • Miejski Ogród Botaniczny

Zabrze posiada znaczną powierzchnię terenów zielonych, które zajmują aż 62 % jego powierzchni.

Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu planowanego skrzyżowania autostrad A-1 i A-4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta. Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Niezwykle istotny dla miasta jest program rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych obejmujący ponad 600 ha gruntów po przemyśle ciężkim.

Dla Biznesu