„Zabrze Miastem Inwestycji”

We wtorek 19.02.2019 r. na stadionie Arena Zabrze, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, odbyło się spotkanie biznesowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz spółek miejskich, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i zabrzańscy przedsiębiorcy. Tematem przewodnim spotkania było „Zabrze Miastem Inwestycji”, podczas którego zostały zaprezentowane planowane w Zabrzu na 2019 r. projekty i inwestycje.

Ponadto przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej omówił nowe zasady udzielania pomocy publicznej dla nowych inwestorów w Strefie.

Spotkanie odbyło się zgodnie z zadaniem PR.2.2.2. „Organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej”, wpisanym w Lokalny Plan Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020.

Fotogaleria

Dla Biznesu