Projekty planowane do realizacji przez Miasto Zabrze w 2020 roku

W środę 23.01.2020 r. w restauracji Valdi Classic przy ul. Jerzego Wyciska 1 w Zabrzu, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, odbyło się spotkanie biznesowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz spółek miejskich, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i zabrzańscy przedsiębiorcy. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie projektów planowanych do realizacji przez Miasto Zabrze w 2020 roku, mających również wpływ na rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście.

Spotkania biznesowe organizowane są przez Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości cyklicznie, dając możliwości nawiązania dialogu i współpracy między stronami. Jest to możliwość dla przedsiębiorców do współuczestnictwa w dalszym rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego Zabrza. Współorganizatorem tego spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Fotogaleria

Dla Biznesu