Kierunki rozwoju gospodarczego miasta Zabrze

03 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie biznesowe, którego tematem przewodnim były „Kierunki rozwoju gospodarczego miasta Zabrze”.
W spotkaniu udział wzięli udział przedstawiciele władz miasta z Prezydent Małgorzatą Mańka-Szulik , przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz zabrzańscy przedsiębiorcy, w tym również przedstawiciele Rady Gospodarczej naszego miasta.
Na spotkaniu przedstawione zostały plany rozwoju gospodarczego Miasta Zabrze oraz propozycje w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Zabrzu.
Podczas spotkania zostały zaprezentowanie działania ukierunkowane na pozyskiwanie inwestorów dla Miasta Zabrze oraz działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, organizowane i planowane na 2015 r. przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie było również okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i dalszej integracji samorządu ze środowiskiem przedsiębiorców.

Dla Biznesu